Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Alojzego Felińskiego 2a
01-513 Warszawa

Tel: 22 56 89 200 centrala
Fax: 22 56 89 301
Email: 1mazowiecki.us@mf.gov.pl
NIP: 525-100-72-78