X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
218421 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Kampania informacyjna dla płatników
Baner - Pożyczki, sprawdź zanim podpiszesz
Baner - E-deklaruj i nie haruj - Hasło laureta konkursu propagującego e-Deklaracje: Jakuba Kudeja
komunikaty 2015
2015-01-20
zeznania przez internet ,zwrot nadpłaty dla rodzin wielodzietnych więcej >>
Ulga dla dzieci
2015-01-12
Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. więcej >>
FAŁSZYWE E-MAILE
2014-12-18
UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAILE więcej >>
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PROMUJĄCEGO E-DEKLARACJE
2014-12-18
RAPORT PRZEBIEGU KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO PROMUJĄCE E-DEKLARACJE więcej >>
Kampania informacyjna dla płatników
2014-12-11
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczęło 10 grudnia kampanię informacyjną. więcej >>
zmiana ustawy
2014-12-10
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015r. . wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 1563).Ustawa określa nowe obowiązki płatników dotyczące zasad składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3. więcej >>
ZAPROSZENIE
2014-12-08
ZASADY SKŁADANIA PIT-28 DROGĄ ELEKTRONICZNĄ więcej >>
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. więcej >>
testowanie Uniwersalnej Bramki Dokumentów
2014-10-07
Ministerstwo Finansów zaprasza do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów więcej >>
Weź paragon
2014-07-30
więcej >>
Komunikat
2014-07-09
Ministerstwo Finansów nie pobiera żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Komunikat pod adresem: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/assetpublisher/2UWl/content/uwaga%21-mf-przestrzega-przed-oszustami;jsessionid981124BAE24839CD3122073EEB55791Eredirecthttp%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fpl%2Fministerstwo-finansow%3Fppi więcej >>
Informacja
2014-05-22
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie informuje o realizowanym w 2014r przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów XII edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Business Centre Club pod adresem : www.bcc.org.pl
Nowe zasady odliczenia VAT od samochodów
2014-04-03
Nowe zasady odliczenia VAT od samochodów więcej >>
Obowiązkowa forma elektronicznego składania PIT-11
2014-02-13
Już wkrótce administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika.Aby mogło to być możliwe, planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015r obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj się do tego już teraz.Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT w formie papierowej, ale w krótszym terminie - do końca stycznia. Informacje o składaniu deklaracji podatkowej przez internet: www.e-deklaracje.gov.pl
Zadzwoń do ministerstwa
2014-01-24
Zadzwoń do ministerstwa więcej >>
Zimowa akcja edukacyjna
2014-01-24
Zimowa akcja edukacyjna "Nie bądz jeleń, weź paragon" więcej >>
limity podatkowe w 2014r.
2014-01-07
Limity podatkowe w 2014r. więcej >>
PPUS
2014-01-02
Darmowy program ppus więcej >>
vat
2013-12-31
mechanizm odwróconego obciążenia vat więcej >>
komunikat Ministerstwa Finansów
2013-11-29
nieuczciwe oferty obniżenia kosztów pracowniczych więcej >>
ulga rehabilitacyjna
2013-09-10
ULGA REHABILITACYJNA PODSTAWOWE ZASADY więcej >>
Więcej informacji na paragonie fiskalnym (obowiązkowo) od października
2013-08-23
więcej >>
Weź paragon
2013-07-05
więcej >>
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą również ulgi prorodzinnej.
2012-12-17
Ulga prorodzinna polega na zwiększeniu ulgi dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci oraz ograniczeniu ulgi poprzez wprowadzenie limitu dochodów w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. W przypadku podatników posiadających dwoje dzieci sytuacja się nie zmieni. Dla podatników wychowujący troje lub więcej dzieci ulga na trzecie dziecko zwiększy się o 50% i wyniesie 139,01 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne dziecko 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko, odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie, pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczy 112 000zł rocznie.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają ograniczenia w zastosowaniu 50-proc kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.
2012-12-17
Zmiany dotyczą wprowadzenia rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Twórca uzyskujący przychód z praw autorskich, będzie mógł zastosować 50-proc koszty do momentu aż przekroczą one 42 764 zł. Powyższy limit dotyczy łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, osiągniętych w roku podatkowym zarówno ze stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych. Jeżeli artysta lub twórca poniesie w zeczywistości wyższe koszty i udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych, będzie mógł je zastosować.
Komunikat w sprawie infolini Krajowej Inforamcji Podatkowej
2012-06-28
Urząd Skarbowy w Żyrardowie uprzejmie informuje, iż od dnia 18.06.2012r. na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej będzie można uzyskać informacje udzielane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, dotyczące potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium RP. Jednocześnie wyłączony zostanie numer (63) 242 33 55, pod którym dotychczas można było uzyskać przedmiotowe informacje.Pozostałe formy kontaktu z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie w celu dokonania potwierdzania numerów VAT podmiotów z innych państw członkowskich UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, pozostają bez zmian, tj.: pocztą tradycyjną na adres: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin,faxem: (63) 240 19 89, pocztą elektroniczną: numery.vat(at)mofnet.gov.pl
Karty informacyjne
2012-05-14
więcej >>
Nowe formularze UPL-1 i OPL-1
2012-01-12
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie informuje, iż od 1. stycznia 2012r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UPL-1 oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa OPL-1, obowiązują nowe formularze (Dz U. z 2011r Nr.296, poz 1756). Aktualne formularze UPL-1 i OPL-1 (wersja 3) można pobrać ze strony www.mf.gov.pl
Od1 września 2011 r. obowiązujewzór formularza NIP-5/W (zamiast dotychczasowego formularza NIP-5)
2012-01-03
Wzór wniosku udostępnia się zgodnie z art.13 ust. 3b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). więcej >>
Akcja Ministerstwa Finansów "Weź paragon"
2011-08-04
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie informuje, iż trwa ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon." więcej >>
Profil Zaufany ePUAP
2011-06-14
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie informuje, iż z dniem 09.06.2011r rozpoczął działanie Profil Zaufany na platformie ePuap. W tutejszym Urzędzie został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePuap. Profil zaufany ePuap to narzędzie technicznoprawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePuap. więcej >>
Tryb zgłoszenia kasy rejestrującej oraz odliczenia ulgi z tytułu jej nabycia przez podatników zwolnionych z podatku VAT m.in. lekarzy, adwokatów, prawników i innych.
2011-02-14
Obowiązek ewidencji obrotów powstaje w dniu 1 maja 2011r. jeżeli w 2010r. obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył kwotę 40.000,00zł. lub po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca w którym w 2011r. został przekroczony w/w obrót 40.000,00zł. więcej >>
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.