X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
797210 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
18 sierpnia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych
2014-08-25
Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu. Obecnie można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych. więcej >>
Informacja o dyżurach pracowników w ramach akcji "Weź paragon"
2014-08-04
W wybrane dni pracownicy Urzędu będą udzielać wszelkich informacji dotyczących stosowania kasfiskalnych, jak również będą promować idee akcji "Weź Paragon", której celem jestinformowanie klientów o zaletach płynących z posiadania paragonu m.in.: Zapewnienie prawa do reklamacji, Wspieranie uczciwej konkurencji, Ułatwianie porównywania cen, Zmniejszanie szarej strefy więcej >>
Spotkanie edukacyjne z przedsiębiorcami działającymi w branżygastronomicznej
2014-08-04
W dniu 14.08.2014 roku od godzinny 12.00 zostanie zorganizowanespotkanie o charakterze edukacyjnym z przedsiębiorcami działającymi w branżygastronomicznej, w celu podniesienia poziomu wiedzy podatników oobowiązkach związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy pomocy kasrejestrujących. więcej >>
Uwaga MF przestrzega przed oszustami
2014-07-08
W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy". więcej >>
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP
2014-07-07
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, MF informuje, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. więcej >>
XII edycja konkursu "URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY"
2014-05-22
Uprzejmie informujemy, że ogłoszona została XII edycja ogólnopolskiwgo konkursu na "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Konkurs wyłania najlepiej funkcjonujęce, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe. Podstawowym celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą, w tym m.in.: zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników. Materiały konkursowe (regulamin i ankieta dla przedsiębiorców) są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club. Zachęcamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie i wypełniania ankiet konkursowych. więcej >>
Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wprowadzone od dnia 1 kwietnia 2014 r
2014-04-22
więcej >>
Broszury informacyjne Ministerstwa Finansów
2014-02-24
Wciskając odnośnik więcej znajdziecie Państwo wiele interesujących broszur informacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów więcej >>
Uwaga na fałszywe e-maile z logiem Administracji Podatkowej
2014-02-06
Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej. więcej >>
Akcja informacyjno-edukacyjna "Skuteczna komunikacja z Urzędem Skarbowym poprzez e-mail i sms"
2014-02-06
Informujemy, iż w naszym Urzędzie Skarbowym rusza kolejna akcja pod hasłem "Skuteczna komunikacja z Urzędem Skarbowym poprzez e-mail i sms". Nasze przedsięwzięcie ma charakter edukacyjno-informacyjny oraz ma służyć złamaniu barier w szybkim kontakcie podatnika z Urzędem Skarbowym. W związku z powyższym zostały stworzone specjalne formularze zgłoszeniowe, na których podatnicy będą mogli podać swoje dane telekontaktowe. Po uzyskaniu danych kontaktowych do podatników tutejszy organ podatkowy będzie mógł przekazywać podatnikowi informacje m in. na temat: statusu rozpatrzenia sprawy administracyjnej, nadchodzących terminach podatkowych czy najnowszych zmianach w przepisach prawa podatkowego. więcej >>
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT od października 2013 r.
2013-12-27
Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.1027) od dnia 1 października 2013 r. rozszerzony został katalog wyrobów, przy sprzedaży, których podatnikiem jest ich nabywca i w odniesieniu, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia. więcej >>
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych
2013-12-11
Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych przedsiębiorców" oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców. więcej >>
E-deklaracje - składanie deklaracji przez internet
2013-10-21
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego narzędzia, które umożliwia w prosty i bezpieczny sposób przesyłanie deklaracji podatkowych poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. więcej >>
Rachunek do dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej
2013-10-16
Uprzejmie informujemy, że właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej do tutejszego Urzędu jest rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa 13 1010 1010 0166 1013 9120 0000
Komunikat Ministerstwa Finansów dot. kaucji gwarancyjnej
2013-10-03
Z dniem 1 października 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione. więcej >>
Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
2012-11-30
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. "chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. więcej >>
Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
2012-06-05
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwieniu spraw w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się więcej >>
Zmiana numeru rachunku organu egzekucyjnego
2010-06-23
Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2010 r. został uruchomiony nowy rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie dla prowadzenia: rachunku sum depozytowych nr 13 1010 1010 0166 1013 9120 0000 .
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdŸ zanim podpiszesz


Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.