X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Baner - Finansoaktywni
Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera
2015-05-28
W niedzielę 31 maja z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, które przypadają 1 czerwca, w ogrodach Kancelarii Premiera w godz. 10-16 po raz trzeci odbędzie się piknik dziecięcy. Na odwiedzających czeka moc atrakcji oraz zabaw edukacyjnych i sportowych. Oczywiście nie zabraknie tam również stoiska przygotowanego przez resort finansów. więcej >>
Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - nowe rozporządzenia
2015-05-28
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczania opłat. więcej >>
Rządowy program praktyk studenckich w administracji
2015-05-25
Izba Skarbowa w Warszawie wraz z podległymi urzędami skarbowymi uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. więcej >>
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
2015-05-19
Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP). więcej >>
XIII edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
2015-04-24
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. więcej >>
Ruszył program edukacyjny Ministerstwa Finansów dla gimnazjalistów
2015-04-14
"Finansoaktywni. Misja: Podatki" to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Czym są podatki, dlaczego należy je płacić, co z tego mamy - to tylko niektóre z pytań, na które pozwala uzyskać odpowiedź projekt Ministerstwa Finansów. więcej >>
Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych
2015-04-01
Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych. więcej >>
Szybki PIT wyjaśnia o co chodzi w PIT
2015-03-31
Ministerstwo Finansów przygotowało krótką animację dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wylicza się podatek. Na przykładzie najpopularniejszego wśród polskich podatników formularza, czyli PIT-37, opowie o tym kowboj Szybki PIT, bohater akcji organizowanej przez MF już po raz szósty. więcej >>
E-deklaracje nie przez ePUAP
2015-02-17
Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. więcej >>
Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku.
2014-12-17
Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza. Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych. Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. więcej >>
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. więcej >>
MOSS - MAŁY PUNKT OBSŁUGI KOMPLEKSOWEJ
2014-10-06
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, iż z dniem 01 października 2014 r. udostępnił procedurę rejestracji do uproszczonych procedur rozliczania podatku VAT dla podatników, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w państwie członkowskim, w którym podatnicy Ci nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie są zarejestrowani, ani w inny sposób objęci obowiązkiem rejestracji. Dostępne są dwie procedury: ... więcej >>
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP Ostrzeżenie przed oszustami.
2014-07-07
W związku z niepokojqcą sytuacją wysyłania pism przez firmy działajqce na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczq, w którch powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krąjowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żqdanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerslllo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznychobjętych tym rejestrem oraz danych wynikających:a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, b) z niektólych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 2) weryfikacji danych, o któlych mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymiprowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. więcej >>
Konferencja VAT Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS), rejestracja do 25.07
2014-06-27
9 września 2014 r., Warszawa, Hotel Radisson Blu Centrum rejestracja otwarta Konferencja VAT Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS) jest organizowana we współpracy z Komisją Europejską. Jej tematem będą nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., reguły dotyczące miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów) oraz opcjonalny system Mini One Stop Shop (mały punkt kompleksowej obsługi). Konferencja odbędzie się 9 września 2014 r. w Warszawie. Sczegóły pod linkiem więcej więcej >>
e-Deklaracje składane przez osoby fizyczne
2014-04-01
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście uprzejmie informuje, iż od 1 października 2012 r. osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D.Natomiast osoby fizyczne mogą składać bez kwalifikowanego podpisu deklaracje PCC-3 bez załącznika 3a dotyczące czynności dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r. więcej >>
Składanie deklaracji podatkowych przez pełnomocników za pośrednictwem Internetu
2014-03-17
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, informuje o możliwości złożenia deklaracji podatkowych będących we właściwości tut. urzędu w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu za pośrednictwem oprogramowania dostępnego na stronach internetowych www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl. Warunkiem do przesyłania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu UPL-1.Formularz UPL-1 zawiera pola przewidziane dla wskazania identyfikatora podatkowego pełnomocnika tj. PESEL lub numer NIP. W przypadku osób zagranicznych (nie posiadających numeru PESEL) będących pełnomocnikiem spółki zagranicznej mogą one wystąpić o nadanie numeru PESEL. Po uzyskaniu numeru PESEL pełnomocnik może uzyskać certyfikat, który będzie obsługiwany przez system e-deklaracje i złożyć formularz UPL-1. więcej >>
PIT-11 nie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
2014-03-12
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście uprzejmie informuje Podatników i Płatników, iż nie jest właściwy w sprawach: PIT-11; PIT-36; PIT-36L; PIT-37; PIT-38; PIT-40; PIT-40A-11A; PIT-4R; PIT-R; PIT-8C; IFT-1/IFT-1R; IFT-3/IFT-3R; IFT-2/IFT-2R; CIT-5; CIT-8. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.10.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2005r. Nr 231, poz. 1963).
Wnioski i oświadczenia w sprawach podatkowych obowiązujące od 01.01.2014 r.
2014-01-22
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście uprzejmie informuje, że od 01.01.2014r. obowiązują nowe wzory wniosków i oświadczeń składanych w sprawach podatkowych. Wobec powyższego uprzejmie proszę o korzystanie z nowych dokumentów co przyczyni się do sprawniejszej obsługi i skróci czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Druki tematycznie w zakładce "Druki do pobrania" więcej >>
Komunikat w sprawie MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT
2014-01-13
W związku z wejściem w życie od dnia 1 października 2013r. rozszerzonej listy towarów, wobec których ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia VAT, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście sygnalizuje potrzebę upewniania się sprzedawców towarów objętych tym mechanizmem, czy stroną transakcji są faktycznie podatnicy VAT, których dane podają osoby nabywające te towary. więcej >>
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek o komórkach organizacyjnych przemieszczonych do siedziby US Warszawa Praga
2013-11-19
Szczegółowe informacje w pliku więcej >>
Komunikat MF w sprawie możliwości przesyłania deklaracji drogą elektroniczną oraz indywidualnego rozliczania się podatników i płatników przez Internet.
2013-01-09
W 2012 do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfijowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. więcej >>
Kampania informacyjna "Nie daj się nabrać - sprawdź zanim podpiszesz"
2012-12-03
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. chwilówek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. więcej >>
Właściwość II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście w zakresie podatku VAT i PCC
2012-02-10
Ministerstwo Finansów przypomina, że II Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście jest szczególnym organem podatkowym właściwym wyłącznie w zakresie podatku VAT i PCC dla podmiotów z siedzibą bądź miejscem zamieszkania za granicą, nie posiadających stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie RP, które do tego Urzędu Skarbowego mogą składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej następujące deklaracje/informacje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-21, VAT-23, VAT-24, PCC-2, PCC-3, VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-Z. więcej >>
Informacja Ministerstwa Finansów
2011-03-23
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na stronie inernetowej Generalnego Inspektora Danych Osobowych została umieszczona polska i angielska wersja, przyjętego przes Wspólny Organ nadzorczy Schengen, który zwiera aktualne informacjie o zasadach realizacji prawa dostępu do treści danych zawartych w SIS w poszczególnych państwach członkowskich Strefy Schengen. Obie wersje językowe przewodnika znajdują się pod następującymi adresami: www.giodo.gov.pl/1520025/j/pl i www.giodo.gov.pl/263/j/en
Karty informacyjne dla podatników
2011-03-18
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście informuje, że w zakładce "Inne" - "Druki do pobrania" zostały zamieszczone Karty informacyjne dla podatników dotyczące obszarów ryzyka zewnętrznego. więcej >>
Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju
2011-02-11
Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju świadczone przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach. Oznacza to, iż podatnicy ci zobowiązani są do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście i składania deklaracji podatkowych, w których rozliczają podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług okazjonalnego przewozu osób autobusami zarejestrowanymi pozaterytorium kraju według stawki 8%, uwzględniając pokonane odległości. więcej >>
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW
2010-11-08
Na mocy przepisów Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2010/66/UE z dnia 14 października 2010r. zmieniającej dyrektywę 2008/9/WE określającą zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskimWnioski o zwrot odnoszące się do okresów zwrotu z 2009r. przedkłada się państwu członkowskiemu siedziby najpóźniej do dnia 31 marca 2011r..
Zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
2007-10-25
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. przepisami, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują urzędy skarbowe. OPP proszone są o złożenie we właściwym urzędzie skarbowym informacji zawierającej numer rachunku bankowego przeznaczonego do przyjmowania zadeklarowanych przez podatników darowizn.
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdź zanim podpiszesz
Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.