X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
782835 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner - Szybki PIT
Baner promujący projekt e-Deklaracje
Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wprowadzone od dnia 1 kwietnia 2014 r
2014-04-09
więcej >>
Naszym podatnikom: Dzień otwarty oraz wydłużone godziny pracy w kwietniu 2014 roku
2014-04-02
5 kwietnia 2014 r. w godzinach 9:00-13:00 (kasy czynne w godz. 9:00-12:30) pracownicy Urzędu będą pełnić dyżur umożliwiający podatnikom dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W tym dniu podatnicy chętni do skorzystania z szybkiej i bezpiecznej formy rozliczenia przez Internet będą mogli wypełnić i wysłać elektronicznie zeznanie podatkowe na przygotowanym do tego stanowisku komputerowym. Ponadto w ostatnich dniach kwietnia tj.: 28 kwietnia 2014 r. Urząd będzie czynny od 8:00 do 20:00, 29 i 30 kwietnia 2014 r. Urząd będzie czynny od 8:00 do 18:00 - kasy w tych dniach będą czynne od 8:00 do 15:00.
Naszym podatnikom: Szybki PIT w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie
2014-03-28
Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście oraz Izby Skarbowej w Warszawie będą pomagać w wypełnianiu i składaniu zeznań rocznych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje w punkcie Szybki PIT utworzonym w CH Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82. Dyżury pracowników odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2014 r. w godz. 12:00-20:00, 5 kwietnia 2014 r. w godz. 10:00-19:00 oraz 7-10 kwietnia 2014 r. w godz. 12:00-20:00. Serdecznie zapraszamy
Naszym podatnikom: Dyżury w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz i ZUS
2014-03-13
więcej >>
Naszym podatnikom: bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców 19 marca 2014 r. w godz. 12:00 14:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna
2014-03-13
więcej >>
Naszym podatnikom: pracownicy ZUS pomogą w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście w dniu 24 marca 2014 r. założyć elektroniczny profil na Platformie Usług Elektronicznych
2014-03-13
więcej >>
Złóż zeznanie podatkowe przez Internet "Środy z e-PIT-em"
2014-03-11
W załączniku informacje na temat akcji "Środy z e-PIT-em" w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim więcej >>
Dyżury telefoniczne w zakresie rozliczeń rocznych
2014-02-25
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, że do dnia 30 kwietnia 2014 r. w godzinach pracy urzędu można uzyskać informację w zakresie rozliczeń rocznych pod numerami dyżurnych telefonów: (22) 58-46-214, 58-46-216 - nazwiska od A do M 58-46-232, 58-46-233, 58-46-227 - nazwiska od N do Z 
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście informuje, iż w dniu 27 lutego 2014 r. od godz. 10:30 w Szkole Podstawowej Nr 65 w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej będą zorganizowane zabawy edukacyjne dla dzieci, w ramach akcji "Zima w mieście".
2014-02-25
Broszura informacyjna " Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce"
2014-02-24
więcej >>
Pracownicy IUS Warszawa-Śródmieście pomogą wysłać PIT przez Internet
2014-02-07
Do 30 kwietnia 2014 r. na terenie siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście przy ul. Lindleya 14, będzie można skorzystać z pomocy pracowników urzędu przy wypełnianiu i wysyłaniu PIT przez Internet. Stanowisko do wysyłania e-deklaracji będzie czynne w godzinach pracy urzędu, w pokoju 134. Podatnik, który chce skorzystać z tej formy rozliczenia, powinien skontaktować się z pracownikiem z pokoju 135.
Wyślij PIT przez Internet
2014-01-30
więcej >>
Zimowa akcja edukacyjna "Nie bądź jeleń, weź paragon"
2014-01-23
Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od  20 stycznia do 2 marca 2014 roku. więcej >>
Masz wątpliwości podatkowe - wejdź na www.szybkipit.pl
2014-01-21
więcej >>
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1027)
2014-01-08
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, że od 1 października 2013 r. rozszerzony został katalog wyrobów, wobec których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) podatkiem od towarów i usług, tj. przy sprzedaży których podatnikiem jest ich nabywca. Nowe brzmienie otrzymał załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), zawierający wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie w/w mechanizm. Zasada odwrotnego obciążenia polega na rozliczeniu przez nabywcę podatku VAT od transakcji tymi towarami. więcej >>
Nowe wersje druków
2014-01-02
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście informuje, iż z dniem 01.01.2014 r. w zakładce: Inne - Druki do pobrania, zostały udostępnione wzory formularzy w obszarach: ulgi w spłacie zobowiązań, postępowanie podatkowe i kontrolne oraz zaświadczenia, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,podatek od spadków i darowizn, rachunkowość podatkowa. więcej >>
Rachunek do dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej
2013-10-17
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście uprzejmie informuje, że właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej do tutejszego Urzędu jest rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa 30101010100165801391200000
Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
2012-04-17
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwieniu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:1) korzystania z poczty elektronicznej,2) przesyłania faksów,3) tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, za pomocą faxu) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa lub na adres e-mail Urzędu lub fax nr: (22) 58-46-190.
Odsetki od zaległości podatkowych
2010-11-12
Na podstawie art. 56 paragraf 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. 749 z późn. zm.) ogłasza się, że poczynając od dnia 4 lipca 2013r.: 1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym; 2) obniżona stawka za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Karty informacyjne dla podatników
2010-08-17
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście informuje, że w zakładce "Inne" - "Druki do pobrania" zostały zamieszczone Karty informacyjne dla podatników dotyczące obszarów ryzyka zewnętrznego.
ZMIANA ADRESU SIEDZIBY PODLEGŁEJ Z UL. NOWOGRODZKIEJ 84/86 NA 26 KONDYGNACJĘ BUDYNKU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8 W WARSZAWIE.
2010-03-25
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście uprzejmie informuje, że od dnia 29 marca 2010 r. uległ zmianie adres siedziby podległej tut. Urzędu z ul. Nowogrodzkiej 84/86 na 26 kondygnację budynku przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.
Urzędomat w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz
2010-02-24
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 uruchomiono Urzędomat, w którym podatnicy Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście mogą składać deklaracje VAT, PIT, CIT, NIP (całodobowo) za potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu zwraca się z prośbą do Padatników, którzy nie posiadają bądź nie pamiętają swojego numeru identyfikacji podatkowej NIP o składanie deklaracji bezpośrednio w kancelarii Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście bądź przesłanie ich do urzędu za pośrednictwem poczty. Urzędomat przyjmuje tylko deklaracje z wprawidłowo wpisanym Numerem Identyfikacji Podatkowej.
Urzędomat w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście
2010-02-24
Naczelnicy Pierwszego i Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście uprzejmie informują, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 uruchomiono Urzędomat, w którym można składać deklaracje VAT, PIT, CIT, NIP (całodobowo) za potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie Naczelnicy tut. Urzędów zwracają się z prośbą do Padatników, którzy nie posiadają bądź nie pamiętają swojego numeru identyfikacji podatkowej NIP o składanie deklaracji bezpośrednio w kancelarii właściwego urzędu skarbowego bądź przesłanie ich do urzędu za pośrednictwem poczty. Urzędomat przyjmuje tylko deklaracje z wprawidłowo wpisanym Numerem Identyfikacji Podatkowej.
Interaktywne wersje druków PCC-3, PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2
2009-03-12
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce Podatki -Formularze Podatkowe - inne, dostępne są interaktywne druki deklaracji: - PCC-3 - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, - PCC-3/A - informacja o pozostałych podatnikach, - SD-3 - zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, - SD-3/A - informacja o pozostałych podatnikach, - SD-Z2- zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.
Zawieszenie działalności gospodarczej
2008-09-22
Przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziły możliwość zawieszenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. więcej >>
Informacja telefoniczna o rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą
2008-09-17
W związku z dużym zainteresowaniem rozliczeniami dochodów uzyskanych za granicą, Krajowa Informacja Podatkowa uruchomiła dodatkowy numer tonowy prowadzonej infolinii. Dzwoniąc pod numer 0801 055 055 lub (22) 330 330 (dla telefonów komórkowych) i wybierając tonowo "7", podatnicy mogą uzyskać pełną informację dotyczącą terminów, zasad i sposobu rozliczeń takich dochodów. Wprowadzenie tzw. nowej kategorii podatkowej w KIP, o nazwie "Rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą" związane jest ze zmianami przepisów wynikających z ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894). Pozostałe numery tonowe Infolinii oraz koszt połączenia (35 gr za min. połączenia) pozostają bez zmian.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - I US Warszawa-Śródmieście
2008-09-02
Dokumenty elektroniczne (wnioski) podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym można przesłać do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za pomocą platformy ePUAP (konta użytkowników na tej platformie są bezpłatne). więcej >>
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdŸ zanim podpiszesz


Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.