X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Baner - Finansoaktywni
Rządowy program praktyk studenckich w administracji
2015-05-25
Izba Skarbowa w Warszawie wraz z podległymi urzędami skarbowymi uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. więcej >>
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
2015-05-19
Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP). więcej >>
XIII edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
2015-04-24
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. więcej >>
Ruszył program edukacyjny Ministerstwa Finansów dla gimnazjalistów
2015-04-14
"Finansoaktywni. Misja: Podatki" to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Czym są podatki, dlaczego należy je płacić, co z tego mamy - to tylko niektóre z pytań, na które pozwala uzyskać odpowiedź projekt Ministerstwa Finansów. więcej >>
Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych
2015-04-01
Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych. więcej >>
Szybki PIT wyjaśnia o co chodzi w PIT
2015-03-31
Ministerstwo Finansów przygotowało krótką animację dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wylicza się podatek. Na przykładzie najpopularniejszego wśród polskich podatników formularza, czyli PIT-37, opowie o tym kowboj Szybki PIT, bohater akcji organizowanej przez MF już po raz szósty. więcej >>
JEDENAŚCIE NOWYCH DEKLARACJI BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO
2015-01-09
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1971), rozszerzony został dotychczasowy katalog deklaracji, które mogą być składane przez osoby fizyczne bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu więcej >>
ZMIANY W KASACH REJESTRUJĄCYCH
2015-01-09
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014r. poz. 1544)Rozporządzenie określa zwolnienia na lata 2015 - 2016 niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, jak również wprowadza dwie kategorie towarów i dziewięć kategorii usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, w tym m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, prawnicze, doradztwa podatkowego, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, wymiany opon, badań i przeglądów technicznych oraz innych.Link do treści przedmiotowego rozporządzenia w zakładzce: Więcej więcej >>
OSTRZEŻENIE O PRÓBACH WYŁUDZENIA INFORMACJI
2014-12-17
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:1)Imię i nazwisko na karcie,2)Adres, 3)Miasto,4)Kod Pocztowy, 5)Numer Karty, 6)Test numer (CVV - 3 cyfry z tyłu karty), 7)Data Przydatności,8)Numer Rachunku Karty,9)NIK,10)PIN, 11)Data Urodzenia (DD.MM.RRRR), 12)Secure Code(Visa Mastercard).Korespondencja podpisana jest przez "Ministerstwo Finansów.Uprzejmie informujemy, że autorem powyższej korespondencji nie jest Ministerstwo Finansów.W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać danych dotyczących kart płatniczych.
UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAIL-E
2014-12-17
Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza. więcej >>
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. więcej >>
Pełnomocnictwo UPL-1 dla płatników
2014-11-13
Informuję Państwa, że jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przesłaniem dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, formularza UPL-1 w wersji papierowej. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 i nie zostało ono odwołane nie muszą składać go powtórnie.
e-Deklaracje dla płatników
2014-11-13
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40. Więcej informacji w zakładce. więcej >>
Komunikat o występujących próbach wyłudzeń od podatników i płatników
2014-07-10
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników. Ministerstwo Finansów oraz nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). więcej >>
Sprawdź, czy od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy na podstawie złożonej deklaracji AKC-U
2014-01-30
W styczniu 2014 roku została uruchomiona strona internetowa, na której można sprawdzić, na podstwie danych występujących w Systemie ZEFIR, czy od danego samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. więcej >>
Zimowa akcja "Nie bądź jeleń, weź paragaon"
2014-01-28
Prowadzona akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści jakie płyną z brania paragonów oraz rzetelnego ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych więcej >>
NOWOŚĊ - zwrot niektórych wydatków w związku z budową pierwszego własnego mieszkania od 1 stycznia 2014r.
2013-12-12
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na obecnych zasadach obowiązuje do końca 2013 roku. Od 1 stycznia 2014 r. w tym zakresie będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304).Nowe zasady zwrotu VAT zostały unormowane w rozdziale czwartym ustawy zatytułowanym "Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania". WIĘCEJ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY - Budowa pierwszego mieszkania.
Zwrot wydatków związanych z VZM-1
2013-12-11
Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - wniosek VZM-1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych, będą miały prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na dotychczasowych zasadach. INFORMUJEMY, ŻE WNIOSEK O ZWROT W/W WYDATKÓW MOŻNA SKAŁADAĊ DO 31 GRUDNIA 2018r. więcej >>
Obowiązujące wersje deklaracji VAT
2013-06-10
DEKLARACJE VAT więcej >>
Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
2012-11-29
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. "chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. więcej >>
OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
2012-09-07
Tłumacz języka migowego on-line. więcej >>
Interpretacja prawa podatkowego
2012-07-19
więcej >>
Potwierdzanie numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP.
2012-06-21
więcej >>
Zasady składnia pełnomocnictw do działania w imieniu podatnika
2009-09-25
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych pełnomocnictwo do działania w imieniu podatnika należy składać każdorazowo do akt konkretnej sprawy, zarówno w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu, jak i na wniosek podatnika. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje każdorazowo w odniesieniu do podatnika, dopiero zatem po wszczęciu postępowania pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.Oznacza to, że nie wywołują skutków prawnych w prowadzonym obecnie postępowaniu pełnomocnictwa zarówno złożone do akt innych spraw, jak i do tzw. akt rejestracyjnych podatnika.
Telefony informacyjne Urzędu Skarbowego Warszawa Praga
2009-08-27
więcej >>
Numer konta opłaty skarbowej
2008-01-16
W związku ze zmianą banku obsługującego Miasto Stołeczne Warszawa zmienił się numer konta opłaty skarbowej Urzędu Dzielnicy Praga - Północ m st. Warszawy i brzmi on następująco: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
Wzory druków stosowanych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Praga
2007-06-26
druki do pobrania więcej >>
Konta bankowe Urzędu Skarbowego Warszawa Praga
2007-04-25
Numer rachunku bankowego dla wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych: 75101010100165642223000000. więcej >>
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdź zanim podpiszesz
Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.