X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
737026 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner - Szybki PIT
Baner promujący projekt e-Deklaracje
5 kwietnia (sobota) Dzień otwarty
2014-04-03
więcej >>
Kalendarz podatnika / płatnika - kwiecień 2014r.
2014-04-01
więcej >>
e-PIT-y w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy
2014-03-31
więcej >>
e-PIT-y w ZUS
2014-03-31
więcej >>
e-PIT-y w Szkołach
2014-03-31
więcej >>
e-PIT-y w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo
2014-03-31
więcej >>
e-PIT-y w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursus
2014-03-31
więcej >>
e-PIT-y w siedzibie WAT
2014-03-31
więcej >>
SZYBKI PIT W GALERIACH HANDLOWYCH
2014-03-31
więcej >>
SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW
2014-03-31
8 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo, ul. Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa, odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat: prawidłowego rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowania dochodów z zagranicy, ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych połączone z warsztatami z obsługi e-Deklaracji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Nowa usługa on-line - stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych
2014-03-25
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo uprzejmie informuje, że pod adresem http://www.is.waw.pl/zwroty udostępniona została aplikacja ZWROTY umożliwiająca podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013 więcej >>
"Weź paragon"
2014-03-03
W ramach akcji "Nie bądź jeleń, weź paragon", w dniu 25 lutego br., na targowisku przyul. Bakalarskiej w Warszawie, pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole podatkowe w zakresie rzetelności ewidencjonowania sprzedaży. Równolegle, została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość społeczną nt. korzyści płynących z odbioru dowodu zakupu.
SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW
2014-02-18
więcej >>
Wyślij e-PIT w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo
2014-02-11
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu przy ul. Białobrzeskiej 53a działają stanowiska do składania e-deklaracji, w tym także e-PIT. Mogą Państwo liczyć na naszą fachową pomoc. Serdecznie zapraszamy. więcej >>
Wyślij PIT przez Internet
2014-01-24
Polecamy Państwu prostą i wygodną metodę przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl Zalety składania deklaracji drogą elektroniczną: ograniczenie formalności do minimum, całodobowy dostęp do portalu, redukcja kosztów związanych z dotarciem do urzędu skarbowego, drukowaniem dokumentów, opłatami pocztowymi,system sam dokonuje obliczeń matematycznych, skrócenie okresu oczekiwania na zwrot nadpłaty.
Złóż PIT dziś, zapłać do 30 kwietnia 2014 r.
2014-01-24
Termin składania zeznań podatkowych za rok 2013 upływa z dniem 30 kwietnia 2014 r. Złożenie zeznania przed w/w terminem nie nakłada na podatnika obowiązku uregulowania należności w dniu jego złożenia. Zobowiązanie podatkowe wynikające z zeznania rocznego można uregulować w dowolnym terminie, nie później jednak niż w dniu 30.04.2014 r.
ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
2014-01-07
W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.1027) od dnia 1 października 2013 r. rozszerzony został katalog wyrobów, przy sprzedaży, których podatnikiem jest ich nabywca i w odniesieniu, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo przypomina, iż podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań mających na celu sprawdzenie kto jest nabywcą tych towarów. więcej >>
Życzenia świąteczne.
2013-12-23
więcej >>
OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI OFERTAMI OBNIŻENIA KOSZTÓW PRACOWNICZYCH
2013-12-05
Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych przedsiębiorców", oferujących obniżenie kosztów pracowniczych (tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS) przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. więcej >>
Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się
2013-08-14
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) zawiadamia osoby uprawnione o dostępnych środkach komunikacji z Urzędem. więcej >>
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
2013-07-29
Na podstawie art. 56 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn.zm.2)) ogłasza się, że poczynając od dnia 4 lipca 2013 r.:1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;2) obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym. więcej >>
Udostępnienie adresów e-mail
2013-07-08
Szanowni Państwo, Zachęcamy Państwa do udostępnienia Państwa adresów poczty elektronicznej (e-mail). Powyższe pozwoli nam dostarczać Państwu istotnych informacji z zakresu: działania Urzędu, zawiadomień o planowanych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, prawa podatkowego. więcej >>
Deklaracje przez Internet
2013-07-04
Dużym ułatwieniem w realizacji obowiązku składania deklaracji jest wprowadzony przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje. Umożliwia on podatnikom i płatnikom przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jest to narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej. Szczegółowy wykaz deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie www.mf.gov.pl www.e-Deklaracje.gov.pl, w zakładce Formularze. więcej >>
Stanowiska z dostępem do Internetu
2013-07-04
Uprzejmie informujemy, że w holu naszego Urzędu udostępniliśmy Państwu stanowiska (dwa komputery) do wypełniania i przesyłania e-deklaracji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z prostej, bezpiecznej i taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl
Karty informacyjne z obszarów ryzyka na rok 2013.
2013-07-03
Karty informacyjne z obszarów ryzyka na rok 2013 znajdują się w zakładce: Informacje Podatkowe - Karty informacyjne dla podatników. więcej >>
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
2013-06-26
więcej >>
Numer konta bankowego 08 1010 1010 0165 5122 2300 0000
2013-04-19
Numer rachunku dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT37,PIT-36,PIT-36L,PIT-28,PIT-38,PIT-23,PIT-5,PIT-5L,PIT-4,PIT-8B,PIT-8A,PIT-53,podatek zryczałtowany).
KASY REJESTRUJĄCE W 2013 ROKU
2013-03-04
Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowanew Dz. U. z 11 grudnia 2012 r. poz. 1382. więcej >>
Budżet od podszewki - co dla nas z naszych podatków
2013-03-04
Pod hasłem "Z naszych podatków - dla nas" ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Częścią akcji uświadamiającej Polakom, jakie niezbędne usługi są finansowane z ich pieniędzy, są spoty z udziałem znanych i cenionych przedstawicieli różnych profesji. więcej >>
List otwarty od Ministra Andrzeja Parafianowicza.
2013-01-15
więcej >>
Limity podatkowe w 2013 r.
2013-01-04
4 936 560 zł tyle wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie w 2012 roku zobowiązujedo prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2012 r. więcej >>
Sposób zwrotu nadpłaty
2013-01-04
Zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego następuje w jednej z dwóch form: - bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy podatnika. W tym przypadku należy wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu NIP-7, ZAP-3 lubwe wniosku CIDG numer osobistego rachunku bankowego, - w gotówce, w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego. Przy zwrocie - przekazem pocztowym nadpłata pomniejszana jest o koszty jej zwrotu.
Przekaż 1% należnego podatku
2013-01-04
Wyboru organizacji pożytku publicznego dokonuje się z wykazu organizacji uprawnionychdo otrzymania 1% podatku, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl/bip/
Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
2012-11-30
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. "chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. więcej >>
URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO LAUREATEM KONKURSU "URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY"
2012-06-26
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo został wyróżniony w X edycji konkursu Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów. więcej >>
"Skarbomat 24"
2012-02-03
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 działa "Skarbomat 24", w którym można składać deklaracje VAT, PIT, CIT całodobowo, za potwierdzeniem odbioru.
Formularze podatkowe
2012-02-03
Szanowni Państwo, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) dostępne są wszystkie resortowe formularze podatkowe. więcej >>
Informator PIT
2012-02-03
Limity obowiązujące w 2012r., Skala podatku dochodowego obowiązująca w 2012 roku. więcej >>
Zaproszenie do odbycia stażu w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo.
2012-02-03
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo przyjmie na praktyki zawodowe studentów. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby urzędu pok. 201. Kontakt: 022 570-89-01 (kadry).
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2012-02-03
Dokumenty elektroniczne (wnioski) podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym można przesłać do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo za pomocą platformy ePUAP (konta użytkowników na tej platformie są bezpłatne). więcej >>
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA BŁĘDU 415 DLAWNIOSKÓW VAT-REF
2011-09-14
Ministerstwo Finansów opublikowało materiał informacyjny opisujący najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF. więcej >>
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie pełnomocnictw w systemie e-deklaracje
2011-01-27
Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1). Uwaga: Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.
Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo najbardziej nieomylny.
2010-12-03
Z przyjemnością informujemy Państwa, że Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo zajął 1 miejsce w kategorii Najbardziej nieomylny duży urząd skarbowy w VII Rankingu urzędów skarbowych organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Finansów.W VII Rankingu oceniano wyniki pracy 401 urzędów skarbowych pod względem skuteczności (nieomylność) i efektywności (pracowitość). Urzędy zostały podzielone, w zależności od wielkości na 4 grupy: wyspecjalizowane, duże, średnie i małe. Ocenie poddano także 16 izb skarbowych.Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie w dniu 24 listopada 2010r. Zaszczytny tytuł otrzymany z rąk profesjonalnej i wymagającej Redakcji Gazety Prawnej jest dla nas powodem wielkiej satysfakcji, ale też poważnym bodźcem do dalszego doskonalenia i wytężonej pracy.
Potwierdzenie numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z UE
2009-09-14
W zakresie potwierdzenia numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z UE polscy podatnicy mogą kontaktować się bezpośrednio z Biurem Wymiany Informacji Podatkowej, które zgodnie z art. 97 ust. 17, 18, 19 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na wniosek zainteresowanego potwierdza lub nie zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Adres: Biuro Wymiany Informacji podatkowej w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin Tel: (063) 242-33-55 Fax: (063) 240-19-89
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdŸ zanim podpiszesz


Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.