X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Urząd Skarbowy w Siedlcach
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
310751 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Kampania informacyjna dla płatników
Baner - Pożyczki, sprawdź zanim podpiszesz
Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla płatników
2015-01-21
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach zaprasza płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie obowiązku składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za 2014r., które odbędzie się 29 stycznia 2015r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej (pokój 221- II piętro) w siedzibie Urzędu przy ulicy Biskupa Świrskiego 45. Serdecznie zapraszamy.
Od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady w uldze na dzieci
2015-01-08
Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. więcej >>
Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku
2014-12-17
Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza. więcej >>
Kampania informacyjna dla płatników
2014-12-11
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczęło 10 grudnia kampanię informacyjną. więcej >>
Nowe zasady składania wybranych PIT- ów do urzędów skarbowych
2014-11-26
Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników więcej >>
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. więcej >>
Informacja w sprawie terminowego regulowania zobowiązań podatkowych
2014-11-12
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach przypomina, że poprzez terminową zapłatę zobowiązań podatkowych unikamy dodatkowych kosztów w postaci odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia. Brak dobrowolnej wpłaty może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zastosowanie środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) tj. między innymi:-zajęcie rachunków bankowych i inwestycyjnych,-zajęcie wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego,-zajęcie wierzytelności u ewentualnych kontrahentów i innych wierzytelności,-zajęcie nieruchomości i ruchomości,-egzekucję z pieniędzy bezpośrednio przez egzekutorów oraz naliczenie kosztów egzekucyjnych. Podatnik narażony jest również na wpis w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
MINISTERSTWO FINANSÓW ZAPRASZA DO TESTOWANIA UNIWERSALNEJ BRAMKI DOKUMENTÓW
2014-10-22
Przypominamy o możliwości testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych więcej >>
Składanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
2014-10-22
Podatnicy składający indywidualne wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej) proszeni są o składanie kompletu dokumentów, celem przyspieszenia rozpatrzenia wniosku przezorgan podatkowy. więcej >>
Szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie kas rejestrujących
2014-07-30
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie w zakresie Prawa i obowiązki użytkowników kas rejestrujących, które odbędzie się 18 sierpnia 2014r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej (pokój 221- II piętro) w siedzibie Urzędu przy ulicy Biskupa Świrskiego 45. Powyższe szkolenie w pierwszej kolejności dedykowane jest przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej . Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod numer -504 046 970 .Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału do dnia 14.08.2014r. pod wyżej wskazany numer telefonu.Serdecznie zapraszamy.
KOMUNIKAT
2014-07-09
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. CRP KEP służy: więcej >>
URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY
2014-07-02
Szanowni Państwo,Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż Urząd Skarbowy w Siedlcach po raz kolejny otrzymał Certyfikat Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcy.To już kolejne wyróżnienie, które otrzymujemy dzięki Państwa głosom oddanym w ankietach. Ta szczególna nagroda cieszy nas wyjątkowo ze względu na to, że pochodzi bezpośrednio od osób obsługiwanych przez urząd i potwierdza nasze starania o jak najlepszą i sprawną organizację pracy.Dziękując, chcielibyśmy jednocześnie zapewnić, że niezmiennie będziemy doskonalić nasze metody pracy tak aby jak najlepiej pomagać Państwu w wypełnianiu obowiązków podatkowych.
25-dniowy termin zwrotu nadwyżki podatku VAT
2014-05-20
Warunkiem koniecznym dla otrzymania zwrotu nadwyżki w terminie 25 dni jest złożenie przez podatnika wraz z deklaracją podatkową wniosku o zastosowanie przyspieszonego zwrotu oraz: więcej >>
e-Podatki
2014-02-03
Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika.Aby mogło to być możliwe, planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015r. obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników)-przygotuj się do tego już teraz.Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie-do końca stycznia.Informacje o składaniu deklaracji podatkowej przez internet: www.e-deklaracje.gov.pl
Zasada odwrotnego obciążenia wobec towarów wymienionych w zał. nr 11 do ustawy o VAT
2014-01-08
Wobec towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT stosuje się zasadę tzw. odwrotnego obciążenia. Przy tego rodzaju sposobie rozliczeń obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego. Takie rozliczanie stosuje się w sytuacji, gdy nabywcą jest podatnik zaś sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przysługującym dla dostawy towarów używanych.
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
2013-12-19
Osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych do 31 grudnia 2013r., ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach składając wniosek VZM-1 do właściwego Urzędu Skarbowego. Z powyższego zapisu wynika , iż remontujący mieszkania lub budujący domy mogą wyłącznie do końca roku 2013r ponosić nakłady finansowe w związku z rozpoczętą inwestycją... więcej >>
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.