X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
133463 (od 15.02.2007 r.)
 
Baner - Szybki PIT
Baner promujący projekt e-Deklaracje
Podatnicy VAT od 01.04.2014 roku nowy formularz VAT-26 dotyczący pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie dodziałalności gospodarczej
2014-04-11
więcej >>
NOWE WZORY NIP
2014-04-11
od 9 kwietnia 2014 r. możliwość zgłoszenia adresu do korespondencji więcej >>
Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów
2014-04-08
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Ze szczegółowymi zasadami odliczeń podatku można zapoznać się na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl ścieżka dostępu: VAT-Wyjaśnienia i Kominikaty-Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. więcej >>
Wydłużone godziny pracy
2014-03-21
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje o wydłużonym czasie pracy Urzędu. Zapraszamy w poniedziałek 28 kwietnia 2014 r. w godz.: 07:30-16:30; we wtorek 29 kwietnia 2014 r. w godz.: 07:30 -18:00; w środę 30 kwietnia 2014 r. w godz.: 07:30 -18:00
Sprawdzenie przez Internet stanu realizacji zwrotów z zeznań rocznych
2014-03-10
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za rok 2013 mogą sprawdzić stan realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego zzeznaniaizaprasza do korzystania z nowej usługi dostępnej na stronie internetowej. więcej >>
Rozliczenia podatkowe za pośrednictwem Internetu w powiecie Ostrowskim
2014-02-24
więcej >>
E-WTORKI w Urzędzie
2014-02-11
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Podatników do złożenia zeznania PIT za pośrednictwem platformy internetowej e-Deklaracje przy specjalnie wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. St. Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój 21).Wysłanie zeznania drogą elektroniczną w siedzibie Urzędu Skarbowego będzie możliwe:w każdy wtorek (od 18.02.2014 do 28.04.2014)w godzinach od 15:00 do 18:00. Pracownicy Urzędu Skarbowego będą służyć pomocą w wypełnieniu zeznania oraz udzielą wszelkich informacji dotyczących sposobu wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.Do złożenia zeznania drogą elektroniczną niezbędne są następujące dokumenty:informacja PIT za 2013r. o uzyskanych dochodach(tj. PIT-11, PIT-8C, PIT-40A, PIT-11A),informacja o wysokości przychodu za 2012r. lub kopia zeznania za 2012r. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanej formy rozliczenia PIT za 2013r.
Obsługa zeznań za 2013r.
2014-01-23
więcej >>
Weź paragon
2014-01-22
więcej >>
Szybki Pit
2014-01-21
Masz wątpliwości podatkowe - wejdź na więcej więcej >>
Zadzwoń do ministerstwa
2014-01-21
więcej >>
WAŻNE TERMINY DLA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGOW 2014 ROKU
2014-01-13
więcej >>
Kalendarz podatnika i płatnika
2014-01-13
Rozliczenia podatkowe za 2013 roku w datach kalendarz podatnika i płatnika więcej >>
PIT za 2013 r. zmiany w odliczeniach
2014-01-13
W związku z trwającą akcją rozliczenia podatku dochodowego za 2013 rokprzedstawiamy wybrane zagadnienia na temat odliczeń od dochodu i od podatku,dokonywanych w zeznaniach osób fizycznych. więcej >>
PIT za 2013 r. - formularze
2014-01-13
W związku z trwającą akcją rozliczenia podatku dochodowego za 2013 rokprzedstawiamy wybrane zagadnienia na temat odliczeń od dochodu i od podatku,dokonywanych w zeznaniach osób fizycznych. więcej >>
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT od października 2013 r.
2014-01-10
Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.1027) od dnia 1 października 2013 r. rozszerzony został katalog wyrobów, przy sprzedaży, których podatnikiem jest ich nabywca i w odniesieniu, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia. więcej >>
Nowe Wzory formularzy.
2014-01-10
Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze usprawnienie obsługi podatników, wprowadziliśmy nowe wzory formularzy, które są dostępne w zakładce Druki do pobrania.
Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o zwrot materiałów budowlanych (VZM) wg załączonego wzoru.
2013-12-16
Jeśli chcesz otrzymać zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych do końca 2013r. możesz złożyć wniosek o taki zwrot (VZM) również po 31.12.2013r. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie: 1)od 1 maja 2004r. do 31grudnia 2005r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2014.; 2)od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2015r.; 3)od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. - składa się nie póżniej niż do 31 grudnia 2016r.; 4)od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. - składa się nie póżniej niż do 31 grudnia 2017r.; 5)od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018r.
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.
2013-12-06
Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych przedsiębiorców oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców. Pracodawco, jeśli w celu obniżenia kosztów pracowniczych masz zamiar skorzystać z usług outsourcingu personalnego to miej świadomość, że w wyniku działania nieuczciwych podmiotówoferujących takie usługi możesz narazić się na negatywne skutki podatkowe. więcej >>
Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
2013-11-21
Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. więcej >>
Komunikat Naczelnika dot. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt P 43/11 w sprawie niezgodności art 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
2013-07-04
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że dnia 18.06.2013r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.06.2013r. sygn. akt P 43/11, w którym Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe Podatnikom, którym wskutek przekroczenia terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn w  nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, tj. do dnia 18 lipca 2013r.. oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. więcej >>
BUDŻET OD PODSZEWKI - CO DLA NAS Z NASZYCH PODATKÓW - AKCJA EDUKACYJNA MINISTERSTWA FINANSÓW
2013-02-27
"Z naszych podatków dla nas" pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Celem akcji jest uświadomienie Polakom, jakie niezbędne usługi są finansowane z ich pieniędzy. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie ma świadomości na co podatki są przeznaczane. Ministerstwo Finansów kampanią "Z naszych podatków - dla nas" inicjuje długofalową edukację, która ma przyczynić się do zmiany postaw społecznych dotyczących płacenia podatków i poszerzenia wiedzy w tej kwestii. Główne działania Ministerstwa Finansów prowadzone są w oparciu o stronę internetową www.znaszychpodatkow.pl, na której każdy podatnik znajdzie materiały informacyjne dotyczące idei i założeń kampanii. więcej >>
Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
2012-12-07
W poniedziałek, 26 listopada wystartowała kampania społeczna Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. więcej >>
Składanie dokumentów przez Internet
2012-10-08
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 01 października 2012 r.:- osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towaru i usług (VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje; VAT-7, VAT- 7K, VAT 7D, za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.,- osoby fizyczne mogą składać bez podpisu kwalifikowanego deklaracje PCC-3 bez załącznika 3a dotyczące czynności dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.
INTERAKTYWNE FORMULARZE
2012-07-20
W celu ułatwienia podatnikom wypełnienia obowiązków rejestracyjnych/aktualizacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Podatki - Formularze podatkowe - NIP zamieszczono interaktywne formularze, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. Nr 298, poz. 1765) wraz z załącznikami, tj.: więcej >>
Informacje dotyczące potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej
2012-06-27
Potwierdzenia numeru identyfikacyjnego zagranicznego kontrahenta można dokonać: więcej >>
Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
2012-04-27
Od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze specjalnej formy pomocy. więcej >>
Wnioski VAT-REF najczęstsze przyczyny błędu 415
2011-09-14
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej udostępnia prezentację dotyczącą najczęstszych przyczyn błędu 415 przy składaniu wniosków VAT-REF.Materiał informacyjny opisujący najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF jest także dostępny na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w dziale Instrukcje, w punkcie Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej (VAT-REF). więcej >>
Rejestracja działalności gospodarczej
2011-09-09
Od 1 lipca 2011 r.. można założyć firmę przez Internet. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). więcej >>
NIP-5/W zastąpił NIP-5 oraz duplikat decyzji NIP-4
2011-09-09
Z dniem 1 września 2011r. zgodnie zart. 13 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników (Dz. U. z2004 r. Nr 269, poz. 2681 zpóźn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego może wydać:- zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na złożony przez ten podmiot wniosek NIP-5/W ;- informację o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5/W) podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono. Wzór wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5/W udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego dospraw finansów publicznych, zgodnie zart.13 ust. 3b ww. ustawy. Opłata skarbowa za wykonanie w/w czynności wynosi 21 zł. więcej >>
PESEL identyfikatorem podatkowym
2011-09-09
Od dnia 1.09.2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2011r. Nr 171 poz. 1016) identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL.Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów (przedsiębiorcy, podatnicy VAT) identyfikatorem podatkowym nadal pozostaje NIP.
ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIE
2011-09-08
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje iż, od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). więcej >>
Zwrot nadpłaty podatku z zeznania podatkowego.
2011-01-27
Zwrot nadpłaty następuje wjednej z dwóch form: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego doposiadania rachunku bankowego, lub w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego chyba, że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, jeżeli został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym). więcej >>
Komunikat Ministerstwa Finansów
2011-01-18
Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT -11. Uwaga: Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL
Zmiany w przepisach dotyczących ulg
2010-07-06
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że od 5 kwietnia 2010r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 z 2010r., poz. 311).Ww. rozporządzenie wprowadziło, w przypadku ubiegania się przez podmiot o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącą pomoc de minimis, obowiązek złożenia formularza zawierającego informacje niezbędne do udzielenia pomocy. Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia i jest dostępny w zakładce Inne - Druki do pobrania. więcej >>
Obowiązek składania deklaracji PCC
2010-07-06
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.) podatnicy dokonujący zakupu rzeczy na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zobowiązani są bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić ten podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdŸ zanim podpiszesz


Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.