Godło RP Logo Administracji Podatkowej
Przejdź do treści Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt
         
 
 
Przejdź do Portalu Podatkowego (link otwiera się w innym serwisie)
Przejdź do serwisu Finansoaktywni.pl (link otwiera się w innym serwisie)
Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych
2015-06-24
Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Czytaj więcej >> o: Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych
Informacja o obowiązku terminowego regulowania podatków
2015-05-29
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przypomina o obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych. Terminowe płacenie podatków pozwoli uniknąć podatnikowi takich następstw prawnych jak: uiszczanie odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnień, prowadzenie przez Naczelnika postępowania egzekucyjnego, uiszczanie kosztów egzekucyjnych, uiszczanie kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Zachęcam również do wskazywania na dokumentach składanych do Urzędu numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, co pozwoli na sprawną komunikację. Przypominam również, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych, istnieje możliwość skorzystania z ulg w spłacie tych zobowiązań.
Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - nowe rozporządzenia
2015-05-28
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczania opłat. Czytaj więcej >> o: Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - nowe rozporządzenia
Rządowy program praktyk studenckich w administracji
2015-05-25
Izba Skarbowa w Warszawie wraz z podległymi urzędami skarbowymi uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Czytaj więcej >> o: Rządowy program praktyk studenckich w administracji
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
2015-05-19
Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP). Czytaj więcej >> o: Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
XIII edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
2015-04-24
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. Czytaj więcej >> o: XIII edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych
2015-04-01
Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych. Czytaj więcej >> o: Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych
Szybki PIT wyjaśnia o co chodzi w PIT
2015-03-31
Ministerstwo Finansów przygotowało krótką animację dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wylicza się podatek. Na przykładzie najpopularniejszego wśród polskich podatników formularza, czyli PIT-37, opowie o tym kowboj Szybki PIT, bohater akcji organizowanej przez MF już po raz szósty. Czytaj więcej >> o: Szybki PIT wyjaśnia o co chodzi w PIT
SPRAWDŹ STAN REALIZACJI ZWROTU NADPŁATY WYNIKAJĄCEJ Z ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2014 ROK
2015-03-02
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje Szanownych Podatników, że pod adresem : www.is.waw.pl/zwroty - uruchomiono aplikację : ZWROTY"Aplikacja ZWROTY" umożliwia Podatnikom sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego PIT za 2014r.
E-deklaracje NIE przez ePUAP
2015-02-17
Czytaj więcej >> o: E-deklaracje NIE przez ePUAP
Kalendarze podatnika i płatnika
2015-01-14
Czytaj więcej >> o: Kalendarze podatnika i płatnika
Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku
2014-12-17
Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza. Czytaj więcej >> o: Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku
Od 1 grudnia 2014 roku obowiązują nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych
2014-12-03
W związku z ogłoszeniem w dniu 28 listopada 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2014, poz. 1665), informujemy, że od dnia 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy: NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8. Czytaj więcej >> o: Od 1 grudnia 2014 roku obowiązują nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. Czytaj więcej >> o: Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu
2014-08-27
Ministerstwo Finansów uruchamiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Czytaj więcej >> o: Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu
Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty
2014-08-07
Czytaj więcej >> o: Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty
KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
2014-07-09
dotyczący wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Czytaj więcej >> o: KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
Podatnicy VAT od 01.04.2014 roku nowy formularz VAT-26 dotyczący pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
2014-04-11
Czytaj więcej >> o: Podatnicy VAT od 01.04.2014 roku nowy formularz VAT-26 dotyczący pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT od października 2013 r.
2014-01-10
Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.1027) od dnia 1 października 2013 r. rozszerzony został katalog wyrobów, przy sprzedaży, których podatnikiem jest ich nabywca i w odniesieniu, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia. Czytaj więcej >> o: MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT od października 2013 r.
Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o zwrot materiałów budowlanych (VZM) wg załączonego wzoru.
2013-12-16
Jeśli chcesz otrzymać zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych do końca 2013r. możesz złożyć wniosek o taki zwrot (VZM) również po 31.12.2013r. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie: 1)od 1 maja 2004r. do 31grudnia 2005r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2014.; 2)od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2015r.; 3)od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. - składa się nie póżniej niż do 31 grudnia 2016r.; 4)od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. - składa się nie póżniej niż do 31 grudnia 2017r.; 5)od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018r.
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.
2013-12-06
Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych przedsiębiorców oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców. Pracodawco, jeśli w celu obniżenia kosztów pracowniczych masz zamiar skorzystać z usług outsourcingu personalnego to miej świadomość, że w wyniku działania nieuczciwych podmiotówoferujących takie usługi możesz narazić się na negatywne skutki podatkowe. Czytaj więcej >> o: Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.
Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
2013-11-21
Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Czytaj więcej >> o: Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Komunikat Naczelnika dot. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt P 43/11 w sprawie niezgodności art 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
2013-07-04
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że dnia 18.06.2013r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.06.2013r. sygn. akt P 43/11, w którym Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe Podatnikom, którym wskutek przekroczenia terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn w  nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, tj. do dnia 18 lipca 2013r.. oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Czytaj więcej >> o: Komunikat Naczelnika dot. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt P 43/11 w sprawie niezgodności art 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
BUDŻET OD PODSZEWKI - CO DLA NAS Z NASZYCH PODATKÓW - AKCJA EDUKACYJNA MINISTERSTWA FINANSÓW
2013-02-27
"Z naszych podatków dla nas" pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Celem akcji jest uświadomienie Polakom, jakie niezbędne usługi są finansowane z ich pieniędzy. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie ma świadomości na co podatki są przeznaczane. Ministerstwo Finansów kampanią "Z naszych podatków - dla nas" inicjuje długofalową edukację, która ma przyczynić się do zmiany postaw społecznych dotyczących płacenia podatków i poszerzenia wiedzy w tej kwestii. Główne działania Ministerstwa Finansów prowadzone są w oparciu o stronę internetową www.znaszychpodatkow.pl, na której każdy podatnik znajdzie materiały informacyjne dotyczące idei i założeń kampanii. Czytaj więcej >> o: BUDŻET OD PODSZEWKI - CO DLA NAS Z NASZYCH PODATKÓW - AKCJA EDUKACYJNA MINISTERSTWA FINANSÓW
Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
2012-12-07
W poniedziałek, 26 listopada wystartowała kampania społeczna Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Czytaj więcej >> o: Kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz"
Składanie dokumentów przez Internet
2012-10-08
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 01 października 2012 r.:- osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towaru i usług (VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje; VAT-7, VAT- 7K, VAT 7D, za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.,- osoby fizyczne mogą składać bez podpisu kwalifikowanego deklaracje PCC-3 bez załącznika 3a dotyczące czynności dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.
Informacje dotyczące potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej
2012-06-27
Potwierdzenia numeru identyfikacyjnego zagranicznego kontrahenta można dokonać: Czytaj więcej >> o: Informacje dotyczące potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej
Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
2012-04-27
Od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze specjalnej formy pomocy. Czytaj więcej >> o: Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
Wnioski VAT-REF najczęstsze przyczyny błędu 415
2011-09-14
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej udostępnia prezentację dotyczącą najczęstszych przyczyn błędu 415 przy składaniu wniosków VAT-REF.Materiał informacyjny opisujący najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF jest także dostępny na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w dziale Instrukcje, w punkcie Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej (VAT-REF). Czytaj więcej >> o: Wnioski VAT-REF najczęstsze przyczyny błędu 415
Rejestracja działalności gospodarczej
2011-09-09
Od 1 lipca 2011 r.. można założyć firmę przez Internet. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Czytaj więcej >> o: Rejestracja działalności gospodarczej
NIP-5/W zastąpił NIP-5 oraz duplikat decyzji NIP-4
2011-09-09
Z dniem 1 września 2011r. zgodnie zart. 13 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników (Dz. U. z2004 r. Nr 269, poz. 2681 zpóźn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego może wydać:- zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na złożony przez ten podmiot wniosek NIP-5/W ;- informację o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5/W) podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono. Wzór wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5/W udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego dospraw finansów publicznych, zgodnie zart.13 ust. 3b ww. ustawy. Opłata skarbowa za wykonanie w/w czynności wynosi 21 zł. Czytaj więcej >> o: NIP-5/W zastąpił NIP-5 oraz duplikat decyzji NIP-4
ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIE
2011-09-08
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje iż, od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Czytaj więcej >> o: ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIE
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Przejdź do serwisu Kampanii Zanim podpiszesz (link otwiera się w innym serwisie)
Przejdź do informacji o akcji: Nie bądź jeleń, weź paragon
Przejdź do serwisu Kampanii Z naszych podatków dla nas (link otwiera się w innym serwisie)Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.