X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Baner promujący Portal Podatkowy
Baner - Finansoaktywni
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
2015-05-19
Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP). więcej >>
Konkurs na stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego
2015-05-12
więcej >>
XIII edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
2015-04-24
Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. więcej >>
Ruszył program edukacyjny Ministerstwa Finansów dla gimnazjalistów
2015-04-14
"Finansoaktywni. Misja: Podatki" to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Czym są podatki, dlaczego należy je płacić, co z tego mamy - to tylko niektóre z pytań, na które pozwala uzyskać odpowiedź projekt Ministerstwa Finansów. więcej >>
Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych
2015-04-01
Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych. więcej >>
Szybki PIT wyjaśnia o co chodzi w PIT
2015-03-31
Ministerstwo Finansów przygotowało krótką animację dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wylicza się podatek. Na przykładzie najpopularniejszego wśród polskich podatników formularza, czyli PIT-37, opowie o tym kowboj Szybki PIT, bohater akcji organizowanej przez MF już po raz szósty. więcej >>
kasy rejestrujące 2015 r.
2015-02-28
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku poz.1544 (tekst rozporządzenia został ogłoszony dnia 7 listopada 2014r.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, iż Minister Finansów podpisał 4 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujacych. Określa ono zakres obowiązku prowadzenia przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015- 2016. więcej >>
E-deklaracje nie przez ePUAP
2015-02-26
Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. więcej >>
Zawiadomienie o sposobie opodatkowania dochodów z najmu osiąganych przez małżonków
2015-01-14
Zawiadomienie o sposobie opodatkowania dochodów z najmu osiąganych przez małżonkówMałżonkowie osiągający przychody/dochody z najmu ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, mogą opodatkowywać całość przychodu/dochodu przez jednego z małżonków, o ile złożą oświadczenie o opodatkowaniu tych przychodów przez jednego z małżonków.Od 1 stycznia 2015r. złożone przez małżonków oświadczenie o wybranej zasadzie opodatkowania całości przychodów/dochodów przez jednego z małżonków będzie miało zastosowanie również na lata następne, aż do czasu jego odwołania art. 2 pkt 2 oraz art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1328).
Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku
2014-12-19
Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatkuMinisterstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
Nowe formularze NIP od 01.12.2014r.
2014-12-08
Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych.NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 10)NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 3)ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (wersja 3)NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (wersja 1)Powyższe zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, obowiązujących od 01 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1665).
Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
2014-11-19
Rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów "szybkich i łatwych pożyczek", których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Nierozważne podpisanie takiej umowy może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. więcej >>
KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
2014-08-26
KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP)oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych więcej >>
TRANSAKCJE ODWROTNEGO OPODATKOWANIA VAT
2013-12-16
TRANSAKCJE ODWROTNEGO OPODATKOWANIA VATNaczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce uprzejmie przypomina, że podmioty dokonujące sprzedaży towarów, (o których mowa w załączniku nr 11 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z  2011 r. Nr 177, poz. 1054 z  późn. zm.), objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, o którym mowa w art 17 ust. 1 pkt 7 ustawy winny ustalać, czy stroną transakcji sprzedaży są podatnicy, których dane podaje osoba nabywająca te towary. więcej >>
KAUCJA GWARANCYJNA
2013-12-16
Naczelnik Urzędu skarbowego w Ostrołęce uprzejmie informuje, że kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust 1 ustawy z dnia 11 maraca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami ) składane w formie depozytu pieniężnego należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Ostrołęce Nr 22 1010 1010 0284 1113 912 00000
KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
2013-12-16
Komunikat Ministerstwa FinansówMinisterstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych "przedsiębiorców" oferujących obniżenie kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców. więcej >>
Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
2013-08-23
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności: więcej >>
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące jednoznaczej nazwy na paragonie fiskalnym
2013-08-21
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym Odpowiadając na wątpliwości podatników dotyczące obowiązku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Zgodnie z  8 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Sposób więcej >>
komunikat w sprawie opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
2013-04-15
Komunikat Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że wnioski o ulgę ( umorzenie, rozłożenie na raty ) dotyczące zaległości w opłacie abonamentu radiowo telewizyjnego należy składać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa
ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUGOD 01.01.2013r.
2013-01-10
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany te zostały ogłoszone w:Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2012r. poz. 1342 - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2012r. poz. 1428 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 01.01.2013r.: więcej >>
Nowe zasady dla podatników PIT i CIT
2012-11-16
Nowe zasady dla podatników PIT i CITW 2012 r. zaliczkę za grudzień oblicza się według tych samych zasad co za inne miesiące. Ta sama zasada obowiązuje podatników płacących zaliczki kwartalnie zaliczka za IV kwartał jest obliczana tak samo jak za I, II i III kwartał. Podatnik nie będzie więc wpłacał zaliczek za te okresy według takiej samej wysokości co zaliczka za listopad i odpowiednio III kwartał. Zarówno podatnik płacący zaliczkę miesięczną za grudzień 2012 r. oraz podatnik rozliczający zaliczkę za IV kwartał 2012 r. wpłacą je w terminie do 20 stycznia 2013 r. więcej >>
Zmiany na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej
2012-06-27
KomunikatNaczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż od dnia 18.06.2012r. na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej będzie można uzyskać informacje udzielane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie dotyczące potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP. Jednocześnie wyłączony zostanie numer (63) 242 33 55, pod którym dotychczas można było uzyskać przedmiotowe informacje. Pozostałe formy kontaktu z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie w celu dokonania potwierdzania numerów VAT podmiotów z innych państw członkowskich UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, pozostają bez zmian, tj 1. pocztą tradycyjną na adres: Biuro Informacji Podatkowej Izby Skarbowej w Poznaniu ul. Poznańska 46 62-510 Konin2. faxem: ( 63 ) 240 19 893. pocztą elektroniczną: numery.vatmofnet.gov.pl
ZMIANY W ZAKRESIE NIP
2012-01-17
Zasady ogólne Ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne zwanych płatnikami składek ubezpieczeniowych, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanej NIP oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczejOd 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie będą mieli obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą więcej >>
zmiana numeracji telefonów
2011-12-20
K o m u n i k a t Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce uprzejmie informuje , iż z dniem 1 stycznia 2012 roku nastąpi zmiana numeracji telefonów . W związku z powyższym przekazujemy do wiadomości wykaz nowych numerów telefonów miejskich komórek organizacyjnych urzędu. więcej >>
zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
2011-07-05
W związku ze zmianą ustawy z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 173 z 2004r., poz. 1807 z późn.zm.) o swobodzie działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że od dnia 01.07.2011r., wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, informacje i inne dane, przedsiębiorcy przekazują do ..... więcej >>
Jednolity tekst ustawy o zwrocie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
2011-02-16
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że ze strony Ministerstwa Finansów ( dział: Ministerstwo Finansów / Informatory / Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym więcej >>
MOŻLIWOŚĊ POWROTU DO ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO W PODATKU VAT
2010-12-30
Dnia 1 stycznia 2011 roku wejdzie w życie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 215, poz. 1666), zgodnie z którym kwota obrotu uzyskanego w poprzednim roku z tytułu sprzedaży opodatkowanej (z wyłączeniem dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT, więcej >>
Zmiana czasu pracy urzędu skarbowego
2010-01-07
Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje, że od dnia 5 stycznia 2010 roku Sala Obsługi Podatnika obsługuje interesantów: w poniedziałki od 7.3o do 18.oo, w dniach: wtorek - piątek w godzinach 7.3o - 15.3o . Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj. od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.3o - 15.3o
podatek od gier - zmiana właściwości organu podatkowego
2009-11-02
Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej i Dyrektorem Izby CelnejW dniu 26 października 2009 r. Dyrektorzy Izby Skarbowej i Izby Celnej w Warszawie podpisali porozumienie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przejęcia przez Dyrektora Izby Celnej zadań w zakresie gier i zakładów wzajemnych, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, znowelizowanej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323). więcej >>
ZMIANY W PRZEPISACH DLA SPADKOBIERCÓW
2009-08-07
W związku ze zmianami przepisów podatkowych w podatku od spadków i darowizn Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje się, że od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe reguły rozliczania spadków nabytych tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu i polecenia testamentowego. Czy zapłacimy podatek i wedle jakich zasad decydujące znaczenie będzie mieć data nabycia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Jeśli więc spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007r. spadkobiercy muszą się rozliczyć z tytułu nabycia spadku na podstawie starych zasad, natomiast spadki uzyskane po 1 stycznia 2007r. będą rozliczane według nowych zasad. więcej >>
Abolicja podatkowa
2008-12-18
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje,że weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr. 143, poz. 894)Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szczególne rozwiązania dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 do 2007roku, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miał zastosowanie art.27 ust. 9 lub 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr. 14, poz. 176, z późn. zm.) ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W USTAWIE, TO;umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy w wysokości stanowiącej różni więcej >>
Więcej informacji w dziale:  INFORMACJE URZĘDU

Baner - Pożyczki, sprawdź zanim podpiszesz
Baner promujący akcję Nie bądź jeleń, weź paragon
Baner - Z naszych podatków dla nasCopyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.