X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Dział  NIP-2 Nowe zasady
  Powrót  
Nowe zasady składania zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych NIP-2
W związku z wejściem w życie z dniem 31.03.2009r. przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. nr 18, poz. 97) wprowadzających zasadę tzw. "jednego okienka", Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazuje Państwu najistotniejsze informacje związane z przedmiotową nowelizacją.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców obligatoryjnie składa w organie rejestracyjnym zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-2. Obowiązujące formularze NIP są dostępne zarówno w urzędach skarbowych jak i sądach rejestrowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru załącza się w szczególności: umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy.
Złożone w sądzie zgłoszenie wraz z załączonymi dokumentami, niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru - max 3 dni robocze - zostanie przesłane do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego. Sąd przesyłając zgłoszenie będzie opierał się jedynie na informacji podanej przez wnioskodawcę. Zatem szczególnie ważne jest zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu przedmiotowej pozycji zgłoszenia (poz. 5 formularza NIP-2) i wskazanie w niej właściwego organu podatkowego.

Przedstawione powyżej zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych nie znajdują zastosowania w następujących przypadkach:
1. gdy wnioskodawca składa wniosek wraz ze zgłoszeniem NIP-2 w formie elektronicznej - wówczas wniosek i zgłoszenie składane są odrębnie i bezpośrednio do każdego organu publicznego drogą elektroniczną, co w przypadku dokumentów kierowanych do urzędu skarbowego oznacza przekazanie ich za pośrednictwem portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2. gdy zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców , np. zmiana rachunków bankowych, adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej, podmiotu prowadzącego dokumentacje rachunkową, miejsc prowadzenia działalności niebędących jednocześnie oddziałami. W takim przypadku zgłoszenie nip-2 składa się bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Podkreślić należy fakt, iż w przypadku, gdy zgłoszenie identyfikacyjne dokonywane było za pośrednictwem sądu konieczne jest złożenie dodatkowo do organu podatkowego, zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 - art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Powyższe zgłoszenie ma na celu uzupełnienie danych nie podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w szczególności wykazu rachunków bankowych.

W wyniku wprowadzonej nowelizacji art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIP, skróceniu uległ termin dokonywania aktualizacji danych objętych zgłoszeniem NIP-2 dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 14 do 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA!Omówione powyżej zasady rejestracji i aktualizowania danych, nie dotyczą podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, m.in. przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych. Podmioty te dokonują zgłoszeń na dotychczasowych zasadach, tzn. składają zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne bezpośrednio do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  Powrót   Do góry    Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.