X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Komunikaty Mapa serwisu Kontakt

 
 
Dział  Oferty pracy
w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego i Izbie Skarbowej w Warszawie

  Powrót  
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent nr ogłoszenia 149373

Liczba lub wymiar etatu:
1

Główne obowiązki:
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i  darowizn w celu zgromadzenia materiału dowodowego do wydania decyzji
Opracowywanie decyzji w celu określenia lub ustalenia podatnikowi prawidowej wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym
Opracowywanie postanowień w sprawie wszczęcia postępowań podatkowych z urzędu oraz innych postępowań i pism w celu zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego postępowania podatkowego
Ewidencjonowanie w systemie POLTAX oraz tworzenie rejestrów w celu przekazania do Działu Rachunkowości Podatkowej
Opracowywanie złożonych odwołań od decyzji oraz zażaleń na wydane postanowienia w celu przekazania do Izby Skarbowej

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Praca biurowa
2. Stres związany z kontaktami z klientami
3. Zagrożenie korupcją
4. Zagrożenie naciskami grup przestępczych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
1. Praca na pierwszym piętrze
2. Brak windy dla osób niepełnosprawnych
3. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, fax, niszczarka, telefon


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość przepisów prawa podatkowego a w szcególności ustawy Ordynacja podatkowa oraz umiejętność zastosowania przepisów w praktyce

wymagania dodatkowe

Preferowane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym, prawniczym lub w toku na ww. kierunku
Znajomość programów OpenOffice, MsExcel,podsystemów POLTAX
Umiejętność zastosowania przepisów w praktyce
Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz posiadane kwalifikacje
Termin składania dokumentów:
15-02-2013
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53A
02-325 Warszawa

Prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz stanowiska na które składana jest aplikacja.
Inne informacje:
Metody i techniki naboru:

1.Test z wiedzy merytorycznej dla kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test (65% punktów możliwych do otrzymania)

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:2.134 -2.449

Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie.
Oferty osób nie spełniających wymagań formalnych oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia naboru.

Wykształcenie:
średnie

Wymagania konieczne:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość przepisów prawa podatkowego a w szcególności ustawy Ordynacja podatkowa oraz umiejętność zastosowania przepisów w praktyce

Wymagania pożądane:
wymagania dodatkowe

Preferowane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym, prawniczym lub w  toku na ww. kierunku
Znajomość programów OpenOffice, MsExcel,podsystemów POLTAX
Umiejętność zastosowania przepisów w praktyce
Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz posiadane kwalifikacje


Termin składania dokumentów:
15-02-2013

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Skarbowy
Białobrzeska 53A
02-325 Warszawa

Prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz stanowiska na które składana jest aplikacja.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
2013-02-15
na adres:
Białobrzeska 53a
02-325 Warszawa

Inne informacje:
Metody i techniki naboru:

1.Test z wiedzy merytorycznej dla kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test (65% punktów możliwych do otrzymania)

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.134 -2.449

Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie.
Oferty osób nie spełniających wymagań formalnych oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia naboru.
  Powrót   Do góry    Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.