Godło RP Logo Administracji Podatkowej
Przejdź do treści Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt
         
 
 
Dział  Numery rachunków bankowych
US Warszawa Wola

Oddział banku:   NBP O/O Warszawa 
Numer rachunku Nazwa
68 1010 1010 0166 0713 9120 1000   kaucja gwarancyjna 
25 1030 1508 0000 0005 5000 2132  opłata skarbowa - Urząd M. St. Warszawy dla Dziaelnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 
28 1010 1010 0166 0722 2300 0000  podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 
31 1010 1010 0166 0722 2100 0000  podatek dochodowy od osób prawnych CIT 
78 1010 1010 0166 0722 2200 0000  podatek od towarów i usług VAT 
22 1010 1010 0166 0722 2700 0000  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych  
 Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.