X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Dział  Załatwianie spraw
US Warszawa Mokotów

  Powrót  
Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych1. InformacjeUrząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul. Postepu 16A, 02-676 Warszawa
Godz. pracy poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek , piątek 8.00 - 16.002. Kogo dotyczy- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy na mocy ustawy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku podatek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy na mocy ustawy są obowiązane jako płatnicy do rocznego obliczenia podatku lub sporządzania informacji o dochodach3. Jakie dokumenty należy złożyćPo zakończeniu roku podatkowego płatnicy obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania (osoba fizyczna) płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację ( PIT-4R, PIT-8R ), według ustalonego wzoru,

-w razie zaprzestania przez płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklaracje płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania działalności (PIT-4R, PIT-8R),

-po zakończeniu roku podatkowym roczne obliczenie podatku od uzyskanego dochodu PIT-40,

-po zakończeniu roku podatkowego płatnicy w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (PIT-11, PIT-8C, PIT-8S, PIT-R),

-po zakończeniu roku podatkowego płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacje IFT-1/INF-1R

-w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (PIT-11, PIT-8C, PIT-8S, PIT-R),

- w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, oraz urzędom skarbowym którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacje IFT-1/INF-1R4. Tryb składania dokumentówW terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania (osoba fizyczna) płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację (PIT-4R, PIT-8AR), według ustalonego wzoru,
-w razie zaprzestania przez płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklaracje płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania działalności ,
-w terminie do końca lutego po roku podatkowym roczne obliczenie podatku od uzyskanego dochodu PIT-40.
Powyższe dokumenty należy:
- składać osoboście w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów:
ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa
Godz. pracy poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek , piątek 8.00 - 16.00

- przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów:
Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa

Przy czym termin uważa się za zachowany, jeśli list zostanie nadany w ostatnim dniu wyznaczonego terminu.5. Opłaty skarboweZłożenie deklaracji nie podlega opłacie.6. Realizacja- złożone dokumenty są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym a następnie ewidencjonowane w systemie komputerowym urzędu skarbowego,
- w przypadku deklaracji błędnych płatnik jest wzywany do skorygowania błędów lub uzupełnienia,
- w przypadku nie pobrania lub nie dokonania wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie i wydaje decyzje o odpowiedzialności płatnika,
- w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego organ wydaje decyzję w ciągu 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.7. Przysługujące prawa- płatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty,
- jeżeli ze złożonej korekty wynika nadpłata w podatku dochodowym - płatnik ma obowiązek złożyć odrębny wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
- powyższe uprawnienie ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli podatkowej a wszczęciem postępowania,
- w postępowaniu podatkowym ma prawo aktywnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania podatkowego,8. Forma załatwienia- przyjęte dokumenty przekazywane są do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,
- w przypadku wszczęcia postępowania organ podatkowy wydaje decyzję orzekającą odpowiedzialność płatnika za zobowiązania podatkowe.9. Środki odwoławczeOd złożonych deklaracji nie występują. W stosunku do decyzji płatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego urzędu skarbowego.10. Podstawa prawna1. ustawa z dnia 26 lipca 1992r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz.176 z późn. zm.)
2. ustawa z 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
  Powrót   Do góry    Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.